Skal der altid være en grund?

File_000 (5)

Uudgrundeligt er en rejse mod det ukendte og uforklarlige, men en rejse som ender før man rammer målet, og heldigvis for det! Efter endt læsning sidder jeg ikke tilbage med en endegyldig forståelse, men med et værk hvis kurs er flerstrenget og vidtfarende. Alligevel er der noget samvirkende; en søgen mod det uforståelige.

Læs mere

Så nyser jeg igen… af Peter Abrahamsen

File_000 (10)

Så nyser jeg igen er den første digtsamling fra den 75-årige sanger og musiker Peter Abrahamsen, og hans musikalske erfaring er tydelig at spore i denne fine samling digte og rimede vers, der omhandler hverdagslivet i denne gyldne alder og generelle refleksioner over nuet, men også tiden der forsvandt.

Læs mere

På alle sprog hedder fremtiden død

file_000-27

Efteråret 1989. Med en begejstring iblandet en fornemmelse af, at virkeligheden overgik fantasien, berettede medierne verden over om østblokkens gradvise, men hurtige opløsning. Jeg selv som dreng fulgte begejstret med. At se trabanterne bevæge sig frit over grænserne mod vest, at se folks dansen på Berlinmuren som et varsel om dens snarlige fald, fyldte mig med eufori. En ny verden fødtes. En ny fortælling kunne begynde. Det liberale demokrati og de frie markedskræfter havde sejret. Vesten var det gode land, som en opadgående sol beskinnede og mindede os om vores ret og lykke. Historien havde nået sin ende, og det liberale demokrati ville vare evigt.

Læs mere