I Tine Engers digtsamling Mens jeg passer min have tager hun læseren med ind et univers, som både er smukt og tungtsindigt. Der er en musikalitet i digtene – en musikalitet som gjorde, at jeg læste samlingen fra start til slut uden ophold.

Sindsstemning

Haven er det centrale i Tine Engers digtsamling. Vi bliver ført gennem botaniske oplevelser, hvor haven danner basen for stor tankevirksomhed. Beskrivelserne og det flydende sprog gør læsningen meget stemningsfuld og forførende. Stemningen i digtene bliver intensiveret af Pia Matinsen Erz’ smukke og sanselige illustrationer af planterne fra haven. Under denne smukke overflade gemmer der sig dybere og mere alvorlige emner. Dette understreger sproget især, hvor både en tyngde og en lethed findes, som supplerer hinanden godt:

 

“hun vil bestemme over sin krop

hun har sagt det før

tæller ikke gange ingen af gangene

sådan er drenge – drenge er drenge

hun har hørt det før

 

sådan er verden og sådan vil den altid være

hun har hørt det før

hun er parat nu – har prøvet det hele

hun vil ændre verden

inden

nogen

siger

mænd er mænd – sådan er mænd”

 

Dualisme

Haven og dens nærhed står i kontrast til en verden udenfor, som divergerer mellem det skræmmende og det tiltrækkende. Ligeledes agerer haven en rød tråd gennem hele bogen, hvilket skaber en ramme for de mange temaer i bogen, som ellers ville virke flyvske. Vi  bliver ført gennem haven, fra forhaven til baghaven, samtidig med, at vi bliver ført gennem forskellige livsfaser og tider; et nyt liv begynder, et andet er ved at slutte. Bevægelsen fra botaniske beskrivelser til tankestrømme om livet udenfor havelågen, understøtter en dobbelthed i digtene. Dualitet er i det hele taget et gennemgående tema i bogen, hvor alvor succederer til det lettere komiske:

“sneglens fod sætter skinnende spor

jeg kender den

naboens navn står skrevet på sneglens hus

den hedder Arne”

 

Hellere kursorisk læsning

Som sagt, er læsningen meget stemningsfuld, og illustrationerne falder fint ind mellem digtene og understøtter sindsstemningen. Det hele fremstår først meget simpelt og ligetil. Det bliver dog hurtigt meget tydeligt, at der er flere lag i digtene, som gør dem mere komplicerede end ved første affære. Disse dybere lag bliver dog en smule vage på grund af det simple sprog og manglen på ambiguitet. Det er derfor den førnævnte stemning, som løfter bogen og ikke dybden og eftertænksomheden, da denne aldrig rigtig nåede ind til mig. 

3 modspor

 


 

Info

Bogen kan købes her.

Fortlag: Attika

Antal sider: 98