Ånd er nr. 10 i en række tidsskrifter, der så alligevel ikke helt er tidsskrifter, men har ændret karakter af fanzine, antologi, magasin, you name it. Kært barn har mange navne. Og hvor er det et nuttet og kært barn.  Dette lille bolsje af lækkersødt, litterært tankegods er udgivet af det lille forlag Arkiv for Detaljer. Tidsskriftet rummer bidrag fra 22 personer, hvor af de flestebidrager litterære, mens andre er kunstæstetiske virkemidler og kunstformer, såsom fotos og tegninger.

 

Noget mangler i tiden(?)

At der er tale om en lille godtepose af kunstneriske udtryk, skinner tydeligt igennem, når man ser bogens æstetiske leg med layout, opsætning og typografi. Man har ganske øjensynligt bestræbt sig på at skabe noget smukt og lækkert, hvilket selvfølgelig pr. automatik ikke er et kvalitetsstempel af det litterære indhold, men det er dog væsentligt at fremhæve med udgivelser som Ånd. Omdrejningspunktet for denne udgivelse er nemlig begrebet ånd – hvis man da kan tale om det som noget decideret begrebsliggjort,. Åndens tilstedeværelse (eller manglende tilstedeværelse) i vores livsverden og væren, hvilket netop ikke skal eller kan begrebsliggøres. Puha, der køres allerede på den høje klinge og for ikke at forfalde til kvasifilosofisk mylderbæ af tanker, zoomer vi ind på indholdet.

 

Til kamp for det mentale overskud

Ballet åbnes med et forord om tankerne bag udgivelsen. Første bidrag er fotos skarpt forfulgt af nærværende litteratursides grundlægger, Daniel Boysen. Den litterære stil bliver hurtigt lagt i retningen af ordenes betydning for materien. Vi konstaterer ikke bare, at bølgerne er der, men at de svæver. Konstateringer er gift for ånden. Der blæses i hvert fald til kamp for mere ånd end materie i denne udgivelse fra Arkiv for Detaljer. Det må gerne være lidt mere delikat og drømmende. Det er også det,  jeg kommer til at tænke på, når jeg ca. midt i udgivelsen støder på mit favoritbidrag i bogen, nemlig det af Lars Emil Foder. Med meget få virkemidler gør han noget enkelt til en drømmende leg, der giver en følelse af overskud. Jeg tænker personligt, at mentalt overskud skal være tilstede for at den ånd, der efterspørges, kan være tilstede.

Vi lukker både døren til soveværelset og døren ind til stuen. Så kan katten løbe rundt med solen stående ud af øjet derinde. Men intet nytter det, lyset slår igennem alt.

Sprogbillederne rummer i dette eksempel (samt i større eller mindre grad i udgivelsens andre bidrag) en evne til at skabe en art mentalt overskud. Det er lækkert, det er lidt sjovt på den der ”jeg ved alligevel ikke helt, hvad jeg skal tænke”-agtige måde. Kort sagt, de ting, der giver vores åndsliv en anden dimension, nemlig fantasien. Fantasien slippes i høj grad også løs i de illustrationer, som Jody Barton og Louise Thrane Jensen har bidraget med. Disse kan jeg desværre ikke gengive her, men de passer unægtelig sammen med de litterære udfoldelser i bogen.

 

Ingen ånd uden materie

Af andre bidrag vil jeg fremhæve Silja Hendersons simple og nøgterne, men dog skæve og finurlige, punktnedslag i tid. Endnu en gang er det, der styrker det litterære, de små krummelurer, som sproget tilføjer til noget banalt. Ingen ånd uden materie, men man kan godt destillere ånden til et koncentrat.

Solsorten flyver ind i vinduet med en høj dump lyd

ligger på terrassen og spjætter, drejer om sin egen akse

med fjerene som faner ud til begge sider

kan fugle godt græde, mor, spørger han

før vi begraver den under den gule syren  

Afslutningsvist skal det også nævnes, at en af de efterhånden mere erfarne herrer i dansk poesi, Carsten René Nielsen, bidrager med tre digte af høj kvalitet. Disse har dog en lidt hårdere kant i deres sprogbrug, sammenlignet med de andre bidrag.

 

Der er ofte en grund

Alt i alt er det et hæderligt lille litterært korstog af et tidsskrift, som Arkiv for Detaljer her har stykket sammen. At gribe ud i tiden og fastholde ”ånden” bare en brøkdel af et sekund må siges at være prisværdigt. Men som det ofte er med denne slags udgivelser, er der mest af alt tale om en selvforherligende konstatering af, at samfundet mangler ånd. Det er noget nemmere at tale om manglende ånd hos dem der ligger og roder rundt nede i den usle og simple materie. Og hvorfor skulle der dog også være stor åndelig tilstedeværelse i en tid, hvor mentalt overskud er et ideal, de færreste reelt set kan leve op til. Men isoleret set er der tale om et litterært nicheprodukt, der mest af alt henvender sig til poetiske nørder og feinschmeckere, og i det henseende er det en glimrende udgivelse, der virkelig er en godtepose af lækkersøde litterære sukkerknalder. Knas dem ikke, for Ånd er skrøbelig og tager tid og overskud. Så giv dig selv tid til at bladre i nærværende udgivelse.  

 


 

INFO

ALLC No. 10

Arkiv for Detaljer 

140 sider

2017

Køb bogen på forlagets hjemmeside her