Dagene løber halt af Martin ”Tidsrøver” Nørgaard

LYRIK: Det nye forlag, Snepryd, har udsendt Dagene løber halt. Digtene kredser om dagene; digterens dage, der ofte er levet med en vis afstand til verden. Et sted mellem det poetiske og det hverdagslige er denne digtsamling blevet til. Bliver læseren budt indenfor?...