Sommerhistorier

I novellesamlingen følger vi en række karakterer, der alle oplever et dilemma, hvor især kærlighedsdramaet går igen. Der er en række styrker i novellerne, men desværre stopper en del af dem, når historien skal til at være rigtig spændende.

 

Sproglig sikkerhed

Overordnet set er Malene Clante nogenlunde sikker i sin pen, der er præget af talesprog, hvilket bidrager til at noveller er letlæste. Man oplever især en sproglig sikkerhed, når karakterernes undertrykte tanker og omgivelserne beskrives. Novellen ”I kælderen” er fyldt med nøgterne betragtninger, der indeholder en til tider underspillet humor, der generelt italesættes i novellernes indledende sætning:

”Det er næsten blevet et årligt ritual, det med at tømme kælderen.” Motivet foldes ud gennem novellen og bliver centrum for Claes, jegets og deres datter Claras konflikt. Især maleriet af Judith, jegets mor, kommer til at spille en central rolle, hvor især Claes er interesseret i at sælge det for at realisere drømmen om Berlin, men det vil hverken Clara eller jeget høre tale om.

Det interessante i denne konflikt er, at der er en kombination af en materiel og åndelig længsel indkapslet i maleriet. Modsat mange af de andre historier, der handler om utroskab eller andre former for familiekrige med et udtryk i lysten eller mangel på samme, handler novellen altså om at finde en mening i kunsten.

 

For mange gentagelser

Ét af de mest iøjnefaldende problemerne med de 11 noveller er de sproglige gentagelser, der ofte virker overflødige. Det kommer til udtryk i navnegentagelser i stedet for brugen af stedord, brug af de samme ord om den samme ting i stedet for at uddybe og nogle gange sætninger, der gentages med meget små variationer og uden umiddelbar pointe.

I novellen ”Hans og Gertie” opgav jeg at tælle, hvor mange gange, der står ”Hans Christian” og ”Gertie” i løbet af novellen. Det sproglige flow ødelægges af, at der kun benyttes få stedord i løbet af fortællingen. Det bliver allerede anslået i den indledende sætning, hvor vigtigt navnet tilsyneladende er: ”I virkeligheden hedder Hans Christian ikke Hans Christian, men bare Hans.” Umiddelbart er fortællingens konflikt interessant, men den træder lidt til side, fordi den redaktionelle hånd kunne have været strammere og skabt en bedre rytme og sammenhæng i teksten.

I ”Hun ringer hele tiden” varieres sætningen: ”Ønsket om at være fuglefri har aldrig fyldt mig mere.” men pointen kan være svær at få øje på, og det virker, som om sætningen står der bare for at stå der.

Sprogligt fungerer det bedre, når forfatteren beskriver omgivelserne eller fokuserer nøgternt på nogle særheder hos karaktererne som i ”Aurora”, der både har humor og udvikler sig – mens jeget falder mere og mere fra hinanden i mødet med den unge kvinde, der overnatter via couchsurfing i forbindelse med en musikkonkurrence. Her forestiller jeget sig et liv, som aldrig kommer til at udspille sig, hvilket er ét af de bedre elementer i samlingen.

 

Stilstand i handlingen

Ikke alle noveller arbejder videre på den sparsomme udvikling, der bliver bygget op gennem siderne. Nogle af novellerne stopper ligefrem, når de skal til at blive spændende. I fx ”Hands on” virker det, som om vi kun får forhistorien om Jan, der angiveligt har taget Ally mod sin vilje – og derefter må vi forestille os, om det får nogle konsekvenser eller ej.

Et andet problem med en del af novellerne er altså, at konfliktstoffet ikke foldes nok ud. Man sidder tilbage som læser med følelsen af, at der kunne være mere, at nuancerne i fortællingerne kunne træde tydeligere frem. Dermed ikke sagt, at man skal have alt foræret, men historierne kan også blive så sparsomme, at man har svært ved at se, hvad pointen med dem var. Det resulterer også i, at mange af novellerne minder om hinanden, og i princippet er et udtryk for samme problematik.

Alt i alt er der dog også nogle ganske udmærkede noveller iblandt; men der kunne godt strammes op sprogligt og samlingen ville generelt have gavn af at få sine fortællinger foldet mere ud. Den endelige bedømmelse er et udtryk for, at der er noget godt i samlingen, men at det skal tilsættes mere originalitet samtidig med, at den underspillede humor og de sære situationer kan fylde langt mere. Som det samlede billede er nu, drukner novellernes potentielle kvalitet i lidt for velkendte historier.

2 modspor


INFO

Novellesamlingen kan købes for 179,- her.