Om min søster-001

”Om min søster” er en slags dagbogsroman. Romanens fortæller, befinder sig i det vestafrikanske land Benin, hvor han er ansat som praktikant på den danske ambassade. Han skal stå for lukningen af en række udviklingsprojekter, der ikke længere gives dansk støtte til. Undervejs udvikler det sig dels til en mordgåde, et fængselsophold og et bedragerisk forsøg på at være læge. Samtidig erindrer romanens fortæller dele af sin barndom i en dansk familie, med en psykisk syg søster. 

 

Menneske til menneske

Bogens omslag ligner en gammel notesbog som man fx kunne skrive dagbog i. Teksten består også af dagbogslignende optegnelser, der dog adskiller sig ved ikke at bruge tidsangivelser. Det ændrer ikke ved at teksten på sin vis – som en dagbog – er en direkte henvendelse, en menneske til menneske kommunikation, og som romanen skrider frem bliver det tydeligere, at det er jegfortællerens skriftlige vidnesbyrd til sin søster.

Sproget er ofte nøgternt sansende uden søgen efter psykologiske forklaringer eller eksistentielle årsager, som fx her:

”Alt er stille hos Olive i dag, selv stolen siger ikke noget da jeg trækker den hen over gulvet. Jeg tænker på hvad jeg skal gøre. Jeg vil ønske mig et dyr eller en plante. Her i Cotonou har folk ikke dyr. Jeg rengør overfladerne med en klud som jeg har taget ude i køkkenet. Det er Olives klud. Hun er vist ude. Skidtet samler sig under kluden på en klistret måde, som var det en fejl at der kom vand hen over det. Jeg har aldrig forstået hvordan sæbe egentlig virker.”

Vi hører om alt lige fra hverdagens sansede mikrounivers, til absurde drømme og erindringens glimt fra barndommen.

Indimellem lykkes det forfatteren at sammenvæve hverdagens sansninger til en sproglig enhed som her hvor der først tales ferskner ”De ferskner jeg har med hjem er blevet trykkede og har en sten i sig og om lidt vil jeg spise dem, som det sidste måltid i dag” for så senere i tekststykket at blive føjet ind i en anden sammenhæng ”Det er fint at være vågen og være sulten og nærig og have en sten i maven som en fersken har det”.

 

Smerte så stille

Romanen er bedst, når der synes at udgå en stille smerte fra fortællerjegets stemme. En smerte bl.a. over tabet af nærhed i forholdet til søsteren, et tab som forsøges overvundet i sproget og i erindringen ved at holde mindet tæt ind til sig. En smerte så stille der driver værket og får os til at befinde os i den drømmeagtige krydsklipning mellem en diffus hverdag, der forsøges sammenholdt og sammenskrevet til en sansemæssig og sproglig enhed. Og erindringsglimtene, som tegner et gådeagtigt liv op fra, hvad der vitterlig kan kaldes en anden verden. I disse øjeblikke har romanen en intens følelsesmæssig styrke og et fortællemæssigt drive, som suger læseren til sig.

 

Formen bliver et problem

Romanen er båret af dagbogsformens hverdagssansninger, der formes til en sproglig enhed, nedskrevne drømme, erindringens glimt fra barndommen. Det fungerer til tider. Men ofte virker det som en række tråde, der ikke fører nogle steder, tråde der ikke bliver samlet op og bidrager til forvirring; formen har en styrke, men også svaghed.

Fortællerjeget forholder sig ofte hverken psykologisk eller eksistentielt til sig selv, sin fortid eller tingene omkring ham i nutiden. Han forholder sig sprogligt til det, han skriver ned for at opdage, for at finde, men må hele tiden begynde forfra. Som morens strikketøj, der hver gang hun er færdig trevler det op og begynder forfra. Der findes ingen soning i teksten, i sproget for de fortrædeligheder man udsættes for i livet. Det bliver blot endnu en skygge føjet ind i livet.

 

Godt på vej

Hvis fortællingen skulle være endnu mere spændende, kunne det måske været gavnligt at undersøge tvivlen; forholdet mellem en selv og verden, mellem sproget og virkeligheden. Er det ikke sådan, så uanset hvor sansende, hvor nært dagligdags man synes at beskrive tingene, så er der allerede etableret en distance. En distance i sproget. En distance i sansningen? Dette er blot et spørgsmål der går ud fra min idiosynkrasi.

Alt er alt er det dog en spændende roman, der bestemt er læseværdig. Især i de øjeblikke, hvor smerten træder stille frem eller når vi kommer tæt på jegfortælleren – når vi kommer i dybden.

4 modspor, 1


INFO

Romanen kan købes for 199,- her.