1193cc2b-c49c-4613-b999-df862fbcd0e8

Henrik S. Holcks digtsamling Testamente & blomsterdigte fra marts 2016 har to dele. Digtene i første del – Testamente – er længere end digtene i sidste del og har et tal mellem 1 og 29 som titel, men i formen “10.”, altså tiende, som var det en dato, et punkt eller et bud. Kun få af digtene er ordnet i den almindelige kronologi, det vil sige, at digtet kaldet “1.” ikke nødvendigvis efterfølges af digtet kaldet “2.” osv. Hvad meningen med dette er, vil jeg overlade til den enkelte læser selv at undersøge og finde ud af. Ud over længden og tallene kan digtene i samlingens første del karakteriseres ved at natur er en stor del af disse digte, men naturen indgår snarere som eventyrligt element end som naturligt, virkeligt. Det første digt – “20.” – i Testamente er et godt eksempel på dette:

1

Det er lettere at udpege svagheden end styrken ved digtene i første del, og svagheden består i, at digtene nogle steder forekommer for udpenslede og tvungne (som fx her: “øjne at huske med,/hænder at kunne gribe om med/huden, hvor du kan føle lysets varme”), mens de andre steder bliver for utilgængelige. Jeg følte, mærkede egentlig kun ét af digtene i denne første del, digtet kaldet “27.”:

2

Dette digt har et eller andet, de andre digte i Testamente ikke har, som gør, at det fungerer.   I forhold til rimstrukturen og den romantisk-melankolske stemning er digtet klassisk, men alligevel original, hverken rimene, digtets billedsprog eller ‘handling’ virker for tilstræbt, og stemningen er ikke cheesy. Særligt holder jeg af “hvor selv det mindste insekt flyder med –/for endnu ved det ikke, at det skal dø”, som jeg synes er helt vildt smuk.

Digtene i anden del – Blomsterdigte – er langt stærkere end digtene i første del. Digtene har ikke et tal som titel, de er korte og har en enkelthed over sig samtidig med, at de har en tydelig filosofisk karakter, som klæder Holcks sprog. Følgende digt er et af de fineste:

                   Jeg gik i et åbent landskab

                   så alt kunne betragte mig

Det filosofiske ved digtene fremkalder associationer til lykkekager og min evighedskalender med kloge budskaber, men digtene har også poetisk klang og kvalitet. Hvis jeg var Holck, ville jeg dyrke denne stil noget mere, for her har han efter min mening fat i noget rigtig specielt og godt.

Om digtsamlingen som helhed er jeg ikke sikker på, hvad jeg synes. Den har både svagheder og styrker, men som jeg ser det, har den flest svagheder. Men digtsamlingen er anderledes, og i kraft af dét bestemt værd at læse!

2 modspor


Om forfatteren

Henrik S. Holck (f. 1961) debuterede i 1968 på Borgens Forlag. Han har siden skrevet flere såvel digt- som novellesamlinger. Testamente & Blomsterdigte udkom den 22. marts 2016 på Gladiator.

INFO

Kan købes for 150,- her

Sidetal: 69

Forlag: Gladiator

Omslag og sats: Clara Birgersson