Hvis man ejer en stor tålmodighed og historisk interesse, er Ole Kollerøds Min historie, en mulighed for at dykke ned i en udmærket fortælling. Men den er hård.

 

Det makabre som lokkemad

Jeg vil jo nok egentlig helst fortælle, at grunden til jeg satte mig for at læse Ole Kollerøds Min historie er min store historiske interesse. Jeg tror dog også, jeg er nødsaget til at indrømme, at det skyldes den noget makabre fremstilling af forfatterens endeligt. Halshugning og makaber udstilling af lemmer, til skræk og advarsel, fangede hurtigt min opmærksomhed. Et liv i skyggesiden af tilværelsen i en tid, hvor straffe ikke var et par dages samfundstjeneste eller betinget fængsel. Så nu har jeg indrømmet, at jeg ikke altid er drevet af en intellektuel skildring, men også af det makabre og eksplicitte:

Nu kommer hand vel og faar hæstene fat, men mig finder hand ganske nøgen og ful af blod. 

At man så skal være ualmindeligt historisk interesseret samt ligge inde med en stor tålmodighed for at læse denne bog i sin helhed, er en anden side af sagen. Den er ikke for de fleste, selvom den rummer skildringer og aparte fortællinger, der i høj grad vil fænge rigtig mange læsere. Havde man omskrevet den til et nutidigt sprog, havde den appelleret bredere. Jeg vil nemlig påstå, at jeg nok ikke er den eneste læser, der ynder at dykke ned i de makabre dele af historien. Men sproget er netop en meget stor barriere for, at denne fine udgivelse kan få et større publikum. Historien fejler nemlig intet.

 

En stemme fra samfundets bund

Bogen er en selvbiografisk erindringsfortælling, hvor Ole Kollerød fremstiller sit liv fra 1802 til 1840 som et på samfundets bund. Hans liv er spækket med historier, der trækker på læserens sympati. Men det er også spækket med konsekvenser, der rummer så megen smerte. Det er ikke noget under, at Ole Kollerød er blevet den kriminelle, som han nøgternt beskriver i fortællingen, men han er også synligt disponeret for at gøre sine hoser grønne. På den måde er han en glimrende fortæller, der forsøger at få læseren over på sin side. Også når han ikke har fortjent det;

Da hand in dag siger tel mig, om ieg ikke vilde gaa med ham ud at stiele i nat, da sagde ieg: ”Nei, det vil ieg ikke have med at bestelle, da ieg har lovt ved mig selv, at ieg aldrig meer skal berøve min næste sin eendom fra. 

Bogen er for de få. Den er skrevet i et talesprog anno 1840, uredigeret og intuitivt. Men er du historisk interesseret i det hårde og til tider makabre liv på bunden af samfundet, så kan bogen være interessant. Men vogt dig, for den kræver ualmindeligt meget tålmodighed på grund af det sproglige. Den er for historiske feinschmeckere.  

 


 

Ole Kollerød: Min historie

Forlaget Gladiator

413 sider

Køb bogen på forlaget hjemmeside her

Bogen er en del af Gladiators Sandalserie, hvor danske værker fra oldtiden til i dag bliver genudgivet