Fiktionen som et grundvilkår

Amalie Smith gør med Et hjerte i alt op med både sin egen og den vestlige verdens historieopfattelse. Hun insisterer på sprogets materialitet og på fiktionen som et grundvilkår. Hun er på én gang inderlig og udfarende, på én gang hjerteknust og filosofisk...

Døren står på klem ind til de private arkiver

Merete Lindstrøm klæder sig selv og sin tekst af i Fra vinterarkiverne, der fragmentarisk portrætterer kærligheden, når den er smertelig, umulig og endeløs. I sit ’mest selvbiografiske værk til dato’, undersøger hun sig selv og sit liv og spørger eksplicit efter en...

Døren ind til privatsfæren står på vid gab

Lidt om plejehjem, lidt om Gud, lidt om John Lennon. Naturens små mirakler peger i mange retninger: er det forvirrende eller berigende? Tematikker tager en tur i karrusellen Dan Schiødts 158 siders digtsamling forgrener sig, som forsideillustrationens træ måske kan...