Modspor var på Heartland Festival, da den slovenske sociolog, filosof og psykoanalytiker Slavoj Žižek talte med den danske historiker og radiovært Adam Holm om det moderne menneskes forhold til pornofisering, #MeToo, LGBT (Landsforeningen for bøsser, biseksuelle, lesbiske og transkønnede) og fremtidens seksuelle forhold. Aktuelle emner, som Žižek behandlede på befriende og underholdende vis.

 

Tidens store tænker

Siden sin første engelske udgivelse, The Sublime Object of Ideology (1989), har Žižek vokset sig til en af det 21. århundredes mest præsente tænkere inden for populærfilosofien. På samme måde som den franske filosof Michel Foucault i sin tid var en akademisk stjerne, vægter Žižeks ideer og holdninger derfor også tungt i den vestlige kulturs offentlige meningsdannelse.
Det er ikke usædvanligt, at udtalelser fra mænd af denne kaliber kan ændre eller bryde igangværende tendenser. Af samme grund var den slovenske stjernefilosofs optræden på dette års Heartland festival også en begivenhed, som skabte kø foran Talk-teltet. Flere måtte dog skuffet udvandre, da deres helt viste sig ikke at bifalde tidens etiske og politiske dogmer entydigt. Under overskriften ”What is happening with sex in our world?” gav filosoffen blandt andet en hård kritik af Sveriges samtykkelovgivning, som Žižek omtalte som en misforståelse af forholdet mellem begreberne lov og lyst. Grundlæggende er samtykkelovgivningen et lovforslag, som skal sikre, at begge parter er enige om at dyrke sex.

 

Paradokserne mellem lov og lyst

2017 blev kendt som året hvor #MeToo-bevægelsen satte standarden for det etisk korrekte og gode menneske. Det menneske der ikke er hæmmet af seksuelle fristelser, farlige karrierespil og vilde fester, men som kan leve og arbejde i harmoni og professionalisme over for det modsatte køn.
Denne gabende kedelige og uholdbare utopi blev brat splintret, da Adam Holm som det første drillende spørgsmål spurgte publikum: ”Hvor mange ser porno dagligt”? Da han og filosoffen havde sat sig til rette foran tilskuerne, var hænderne fra salen naturligvis få og tøvende. ”Perfekt!” udbrød Žižek straks og brugte derefter de næste  ti minutter på at uddybe sin første pointe.
Ifølge Žižek syntes ideen om det etisk korrekte menneske nemlig at være en illusion. Menneskets liv er i stedet opdelt mellem en offentlig og en privat persona. I forhold til sex betyder det, at der i det offentlige rum hersker en fortolkning af seksualitet, som er baseret på etik, moral og individets ret. Denne overfladekarakter er til for at opretholde ideen om det civiliserede rum og menneske.
Da lysterne modsat syntes at være drevet af det forbudte og umoralske, hersker der derfor sideløbende med det politisk korrekte en dyrkelse af de forbudte lyster i det private rum. #MeToo-bevægelsen er kendt for at afsløre flere kendte menneskers seksuelle skyggesider og dermed, at de ikke kan leve op til offentlighedens etiske forventninger. Žižek såede i den forbindelse tvivl om rimeligheden af dette, da han grundlæggende mener, at alle mennesker har en pervers side, som ikke bør fornægtes.

 

Udspaltningen af det etiske og det seksuelle rum

Žižek er 69 år og har derfor oplevet ungdomsoprøret og frisætningen i 1968. Ifølge ham er datidens revolutionære kamp mod systemerne og dogmerne dog blevet indoptaget i senkapitalismen. Med et foto af en pige fra 1968 med bare bryster, som berøres af en ældre mand, påpegede Žižek derfor ivrigt, at den frie kropskontakt, som blev hyldet i 1968, aldrig kunne finde sted i dag. Dette skyldes, at de anti-autoritære frihedsværdier gennem det politiske system er blevet omdannet til nye sanktioner og love, samtidig med at de igennem industrien er blevet til hjerteløs mode og tendenser.
Trods pornoen blev frigivet, brysterne befriet og nøgenheden accepteret, er det altså ikke den selvforglemmende og eskapistiske seksuelle frigørelse, som dominerer i de vestlige samfund i dag. I stedet har den seksuelle frigørelse kun været med til at  skabe en større grøft mellem fornuften og menneskets iboende natur. I takt med at der kommer et større fokus på love, regler og etik, syntes lysterne kun at søge nye grænser. På den måde er der opstået en negativ spiral i samfundet, hvor der hersker stigende krav til etik og moral igennem kampagner som #MeToo, samtidig med at ekstrem porno og voldsom sex dyrkes i det skjulte.
For at gøre det rigtig komisk fortalte Žižek en underholdende anekdote om et hotelværelse, hvor rygning var forbudt, men hvor der stadig fandtes askebægere. Pointen var, at der ifølge Žižek er konsensus om, at vi dyrker etikken i offentligheden, men bryder reglerne i det private/skjulte, og på den måde bidrager vi alle til mindre frihed i det offentlige rum og mere ekstrem seksualitet i det private.
Den noget lange monolog fik publikum til at bryde ud i en forløsende selvironisk latter. Påvisningen af denne maskerade satte dog samtidig spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er rimligt eller godt at lade det perverse være skjult eller sætte de etiske mål så højt for en menneskelighed, der trods alt er meget seksuel? Et spørgsmål Žižek lod stå åbent.

 

Frygten for den næste

Žižeks anden store pointe på denne eftermiddag var, at den stigende distancering mellem kønnene, som ses i dag, bunder i det senmoderne menneskes opfattelse af frihed. Historien om 1968 er ifølge ham også fortællingen om et frivilligt tab af kontrol som for eksempel frisættende sex på kryds og tværs af partnere. Han mener dog, at der siden er opstået en falsk og politisk frihed, som i virkeligheden handler om kontrol.
Med bevægelser som fjerdebølgefeminisme og #MeToo vil kvinderne tage magten over deres kroppe og seksualitet tilbage og vise mændene, at det er kvinderne selv, som bestemmer, hvornår de vil være sexobjekter. Som Žižek bemærkede, har en kvinde derfor fået ret til at gå med en mand hjem kun for i sidste øjeblik at vise sin individuelle kontrol ved at nægte manden sex. Det er ifølge filosoffen et positivt krav, men problemet er bare, at seksualitet og politik ikke lader sig blande så nemt. Hvor politik handler om rationalitet og etik, så bevæger seksualiteten sig inden for et paradigme, hvor fornuft sættes ud af kraft. Žižek beskrev eksempelvis, hvordan kvindens passive position i det seksuelle spil også kan være en magtposition. Med andre ord er det seksuelle rum en verden, hvor nej kan betyde ja, og hvor den seksuelle leg ikke kun kan reduceres til en kamp om individuel kontrol.

 

Den elektroniske sex

Ifølge Žižek betyder dette fokus på kontrol fra begge parter, at det seksuelle spil er blevet instrumentaliseret og afromantiseret, for det hele er kommet til at handle om den individuelle ret og ikke om elskovens selvforglemmelse.
Kvinderne frygter for deres ret, og mændene frygter for at blive gjort til potentielle voldtægtsforbrydere. Begge parter må derfor forholde sig afventende, fornuftigt og velovervejet til den seksuelle agt, og Žižek mener, at fremtiden byder på flere diskussioner om, hvem der er undertrykker og undertrykt. Derfor provokerede han publikum ved illustrativt at foreslå mekanisk sexlegetøj som den perfekte løsning på kampen om kontrol. ”Hvis kvindens dildo sættes i mandens mekaniske skede, kan sexlegetøj i fremtiden klare den seksuelle opgave på egen hånd. Derved har ejerne begge opnået den højeste kontrol og seksuelle ”frihed”, ”og kan i stedet bruge tiden på at diskutere et intellektuelt emne”, foreslog filosoffen muntert.
Den sorte humor dækker dog over en dystopisk analyse af et vestligt samfund, som er på vej i en steril retning, hvor det aseksuelle bliver det etisk korrekte.

 

Anstændigheden

Grundlæggende gjorde Žižek altså forskel på det frie valg og det rum, hvori vi kan træffe valgene. Analysen bar dertil stærkt præg af, at den indsnævrende politiske korrekthed har hæmmet den vestlige seksualitet til fordel for en puritansk offentlig moral.
Žižek fremstod således ærlig, underholdende, selvironisk og reflekteret, da han afsluttede med at konkludere, at politik og sex ikke kan forenes uden store problemer.
Naturligvis støtter Žižek lovgivning mod eksempelvis voldtægt, men han slog til slut fast, at vi ikke kan lovgive om alt. I stedet for at søge falsk frihed i den politiske kontrol må det moderne menneske ifølge Žižek derfor i stedet genfinde den indre og almene anstændighed – det indre kompas, som kan guide mennesket mellem rigtigt og forkert. Alternativet er en aseksuel verden, hvor robotter klarer den seksuelle akt for os.

 


 

http://www.heartlandfestival.dk/

Foto: Christian Bang