Hvad mener du med vi

Som der står på bagsiden, handler Jacob Skyggebjergs Hvad mener du med vi (2015) om syv forfattere, der mødes på en højskole i Jylland, men måske er det mere præcist at sige, at romanen handler om at skrive. Jeg læser romanen som en refleksion over, hvordan man skriver, skrivning som arbejdsproces, hvad det vil sige at være forfatter m.m. Hvad mener du med vi er Skyggebjergs anden roman, den svære toer som en af romanens kvinder udtrykker det, og derfor er det ikke så underligt, at netop skrivning er romanens omdrejningspunkt.

 

Vellykket toer?

Skyggebjergs debutroman Vor tids helt (2013) og Hvad mener du med vi (2015) er på mange måder – på både godt og ondt – meget forskellige romaner. Vor tids helt er påfaldende løssluppen, hvad angår såvel indhold som form, hvilket fungerer rigtig godt! Den har en stærk, fast og personlig kerne: Jacob Skyggebjergs eget liv. Vor tids helt fremtræder som en samling erindringer, der formidles af en jegfortæller i fragmenteret form og uden mange forklaringer på, hvordan disse erindringer hænger sammen.

Hvad mener du med vi står i stærk kontrast til Vor tids helt ved at forekomme langt mere styret med hensyn til både form og indhold. Romanen kan inddeles i tre dele: I første del møder læseren de syv forfatterinder én ad gangen, i midterste del møder kvinderne hinanden og i sidste del tager læseren afsked med forfatterinderne – igen én ad gangen. Hvad mener du med vi er distanceret fra Skyggebjerg som privatperson og delvist også fra karaktererne i romanen. Læseren kommer aldrig så tæt på karakterne, som hun gør på jeget i Skyggebjergs første roman, men Hvad mener du med vi kan måske siges at være mere kompleks eller i hvert fald at have flere niveauer (som jeg nævnte tidligere, læser jeg romanen som en refleksion over det at skrive), hvor Vor tids helt måske er mere direkte.

Med Vor tids helt og Hvad mener du med vi har Skyggebjerg allerede vist sit værd som forfatter. Han har vist, at han som forfatter er alsidig, kan afdække mange emner og endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan han afdækker emnerne. Hvad mener du med vi rummer rigtig meget godt, fx skildringen af de forskellige kvinder og mødet mellem dem, og er bestemt læseværdig, men jeg savner den lidt fandenivoldske autonomi og originalitet, som debuten havde.

 

Guddommelig iscenesættelse

Før jeg afrunder anmeldelsen, vil jeg kort kommentere romanens forside, som det er svært ikke at lægge mærke til. Romanens forside har et spektakulært udseende: Skyggebjerg som Jesus på korset, vogtet af syv kvindelige disciple og middelalderlig guldskrift. I løbet af læsningen har jeg flere gange måttet lukke romanen i et forsøg på at bestemme de syv forsidekvinders funktion (er det Skyggebjergs intention, at læseren skal forsøge at matche dem med karaktererne i bogen?) og i et forsøg på at finde ud af, hvorfor Skyggebjerg mon har valgt at iscenesætte sig selv som en lidende Jesus.

Som bagsideteksten fortæller befinder romanens syv kvinder sig på højskolen i påskeugen, men dét er ikke en tilfredsstillende forklaring på Skyggebjergs selviscenesættelse, i hvert fald ikke for mig. At sætte sig selv i så direkte forbindelse med en så religiøst og historisk betydningsfuld person som Jesus er påfaldende, modigt, spændende og originalt i begge ordets betydninger. Hvad forklaringen så er, og hvad sammenhængen er mellem denne selviscenesættelse, det religiøse motiv generelt og skrivning vil jeg ikke afsløre her, men overlade til læserens egen fortolkning.

4 modspor, 1


 

INFO

Romanen kan købes for 300,- her.

Om forfatteren

Jacob Skyggebjerg (f. 1985) debuterede i 2013 med romanen Vor tids helt, som fik en lillebror i december sidste år: Hvad mener du med vi. Ud over litteratur beskæftiger Skyggebjerg sig meget med musik.