Med sit 680 sider og 2 kg tunge hybridværk Nye mytologier søger Andreas Vermehren Holm på imponerende vis at gentænke menneskets forhold til Jorden og sig selv. Med palimpsesten som gennemgående form skriver Holm oven på andre tekster, oven på fortiden, i et håbefuldt forsøg på at ændre fremtiden.

Men det sted, som du kender, dette kongerige, det vil forandre sig efter i dag. Læs det i din Store Bog. Du vil ikke kunne se, at den er blevet genskrevet. Ikke endnu. Men det er den. Alting er (Nnedi Okorafor).

Sådan lyder det i epigrafen, som varsel om, hvad der venter i Nye mytologier, der helt bogstaveligt er ”en stor bog”. Værket kræver opmærksomhed med sit murstenstunge ydre, der skinner hvidt og perlemorsagtigt udefra og afslører en verden af billeder og en kraftig duft af tryksværte, når man åbner det. I palimpsestens form, hvor Holm overstreger eksisterende tekst og så at sige ’udgraver’ ny tekst, opstår, hvad forlaget Tredje september beskriver som en ’fremtidsarkæologi’: et værk, der søger at udgrave fremtidens mytologier gennem fortidens myter, apokryfe evangelier og forfatterskaber. Gennem genskrivninger sætter værket sig helt bogstaveligt talt i forbindelse med andre mennesker og fortællinger – og det er lige så højtideligt, og dog konkret, som det lyder.

Et opgør med Helten

Nye mytologier er på én gang en højstemt opsang om at handle i Jordens og vores alles fremtids bedste, om undergangsstemning og kristendomskritik, og samtidig en tro på, at omsorgen kan helbredes. Der er en fremtid at redde fra klimakatastrofens ulmende skærsild, men det kræver ifølge Nye mytologier, at vi bortkaster de destruktive fortællinger om mennesket og Jorden, som har præget Vesten, lige siden historierne om Helten opstod. Heltens mytologiske figur findes i mange afskygninger: fra mammutjægeren, der nedlægger byttet og bringer det hjem til sin stamme, til frelseren, der redder mennesket fra arvesynden. Ifølge Nye mytologier er Helten med sin dræbende natur dog en del af problemet. Derfor kan mennesket ikke længere forlade sig på forestillingen om Helten, hverken i form af en kommende messiasfigur eller som én, der alene kan og vil løse klimaudfordringerne for os. I digtet ”Heltens ødelæggelse” er det netop den erkendelse, Helten gør sig:

efter sejren over verden / den store acceleration / den sjette masseudryddelse / at mærke en revne i sig

slynget af sadlen / overmandet, / […] / Jeg måtte lære at leve / her på jorden

Helten kan ikke stille noget op over for klimakatastrofen; om noget, har han med sin hensynsløse herskertrang selv bidraget til den. Som Han står der, alene, med sværdet hævet over sit hoved over for oversvømmelsen, skovbranden, masseudryddelserne, ser han ærligt talt ret sølle ud. I stedet for at nedlægge dragen, må Heltens natur derfor selv gå til grunde. Han må lære at leve ikke bare på Jorden, men med Jorden på en ny måde.

Hvad kommer efter Gud?

Religion strømmer som en åre igennem Nye mytologier. Anes det ikke allerede i titlen, bliver det tydeligt i indholdsfortegnelsen, hvis overskrifter bl.a. tæller ”Korset”, ”Egerias bog”, ”Den hellige Temenos”, ”Jakob og englen, ”Apocalipsis” og mange flere. De vidner om, at nye mytologier må bygge oven på gamle, og det er netop, hvad Holm gør i genskrivningerne. Med afsæt i kristen-vestlig mytologi genskriver Holm en ny helligdom, ikke funderet i Gud og et himmelsk efterliv, men i stedet med Jorden og det jordiske livs samhørighed som fundament. Som det lyder i kapitlet ”Folkevandringens tid”: Båndene mellem mennesket og livet, mellem mennesket og jorden; de bliver tyndere, de rådner, de brister. For at hele disse bånd, må mennesket indse, at Gud ikke (længere) har svarene. I stedet for at se op til en himmelsk frelserhelt, må mennesket indse, at løsningen findes i fællesskabet og i den fælles handling: ”Vi / er aldrig / uden betydning i den virkelige verden”, skriver Holm, og det er netop i dette ’vi’, at potentialet for forandring findes.

Nye mytologier er et komplekst og aktivistisk værk, der flytter grænserne for både, hvordan vi kan betragte menneskets forhold til omverdenen, og hvordan vi kan skrive om det. Det er et værk, der kun vanskeligt lader sig beskrive med tekst alene, og som opleves, diskuteres og dvæles ved.Info

Andreas Vermehren Holm: Nye mytologier

Tredje september & House of Foundation

2022

680 sider

Læs mere på forlagets hjemmeside her