Ole Grünbaum giver med Tusind og en nats samtaler – fortællingen om digteren Rumi og vismanden Shams en yderst interessant historielektion i tiden efter Kristi fødsel, det forhenværende Persien og de omkringliggende lande, samt en indføring i vismandens Shams’ liv og dennes ven digteren Rumi, deres forhold og virke. Inspirerende læsning om to unikke personligheder, der transcenderer kærlighedens indsigt. 

 

Shams fra Tabriz

Vismanden Shams var ikke som de fleste profeter. Han ønskede nemlig ikke at blive kaldt profet, ej heller at have sig et følge, men han yndede at tale for dem, der var villige til at lytte. Virkelig lytte. Han håbede, at han qua sine taler kunne tilskynde menigmand at se og vide, ikke bare tro og håbe. Shams var “en elskende,” som han selv kaldte sig, der levede med den oceaniske følelse hver dag. Denne var ikke tillært igennem religion; den havde fulgt ham siden barns ben, og indsigten var resultatet af personlige erfaringer. Termen den oceaniske følelse henviser til den vished Shams besidder, den kærlighed han mærker hver dag, den lethed hvormed han opløftet går igennem livet. Kærligheden til livet, til mennesker, til stenen på vejen.

Når en person har opnået den bevidsthedstilstand jeg taler om, så er den altid med ham – uanset om han spiser eller han sover og også når han træder af på naturens vegne. – Shams fra Tabriz

Igennem Shams’ beretninger om sit liv får vi et mere klart billede af dennes sandhedssøgende livsindstilling. Eksempelvis her:

Enhver der bruger sit værdifulde liv, som er lykkens uendelige rigdom, uden noget formål, er en ødeland. Selvom de ikke er bange for at blive straffet, hvordan kan de dog tage en sådan perle og smadre den med en sten, så den går i tusind stykker? Fortryder du ikke, at du har brugt dit liv på ingenting? Alle kendsgerninger peger på, at din sol en dag vil gå ned, så hvordan kan du sove i uvidenhed? Tror du, du er kommet til dette liv for at sove? Mennesket blev skabt med et bestemt formål – nemlig at vide hvor det kom fra og hvorhen det går. Mennesket et blevet givet de ydre og indre sanser som redskaber i denne søgen.”

Shams ønskede sig imidlertid mere af sit liv. Han søgte hele livet efter en mester, for at opnå mere indsigt, men i Rumi fandt han en sand ven, der opfyldte mere end Shams havde turde håbe på.

 

Digteren Rumi

Jalal fra Balkh, også kendt som Rumi, havde et godt liv, før han mødte Shams, men da deres veje krydsedes, indså han, at han havde manglet netop Shams og dennes indsigt. Rumi, der var søn af Baha Valad, Den Store Mester, og ud af den rige Baha Valad-klan, havde en god professorstilling og var samtidig leder for en lille kreds, og således faderens kalif i denne kreds af lærde. Der manglede umiddelbart ikke noget i Rumis liv, men da han mødte Shams, flød digtene ubesværet fra Rumi, og han begyndte at danse. Han blev genfødt, han blev en elskende.

Et Rumi-digt om Shams og dennes indtryk lyder således:

Der kom til byen en mand der var mægtig som en flod.

Himlen blev sønderrevet og man så

et møllehjul af lys dreje rundt.

Byen var hensat i galskab, alle indbyggerne var forstyr-

rede. For manden var flygtet fra i går og fra i morgen.”

 

Det store overblik

Ole Grünbaum formår i Tusind og en nats samtaler, at skabe et kontinuerligt overblik over diverse historiske og geografiske fakta, samtidig med at en nødvendig kronologi opretholdes i mødet og venskabet mellem Shams og Rumi, og de begivenheder der opstår i denne forbindelse. Forfatteren har ud fra Rumis digte og Shams’ udtalelser rekonstrueret Shams’ liv og forholdet mellem de to. Desuden har han anvendt kilden De videndes gerninger, som er en Rumi-familiekrønike, der blev nedfældet af vennen af Rumis sønnesøn, Aflaki, 50 år efter Rumis død. Det må have været noget af et arbejde, og bogen læses uden besvær, ja, med stor fornøjelse af undertegnede. Sproget er lige til og flyder let, ingen unødvendigheder optræder på de mange inspirerende sider. Som læser fik jeg lyst til at dykke yderligere ned i Rumis adskillige digte og Shams’ optegnelser. Den ansporer en nysgerrighed; man vil slet og ret have mere, når sidste side er vendt. En stor anbefaling herfra.

5 modspor


Info

Forfatter: Ole Grünbaum

Forlag: Tiderne Skifter

Udgivelsesår: 2016

Sidetal: 396

Du kan købe bogen her.