Forfatteren til værker som Buddenbrooks (1901), Døden i Venedig (1912) og Trolddomsbjerget (1924) er den mest kendte repræsentant for en familie, der affødte flere store kunstnere og personligheder i det 20. århundrede, mange af disse glemt. For de læsere der gerne vil lære mere om Thomas Mann og hans kunstneriske familie, findes Tilmann Lahmes Familien Mann, en biografi fra 2015, nu i dansk oversættelse fra Gyldendal.

 

Nyt materiale om familien Mann

Den tyske litteraturhistoriker og Mann-ekspert Tilmann Lahme har baseret biografien på både kendte og ukendte breve, notater, dagbøger og ikke før udgivne tekster fra alle Mann-familiemedlemmerne og deres omgangskreds. Ud fra det store skelet af materiale er bogen skrevet som en historisk gennemgang af familiens dokumenterede liv fra 1922 og frem til det sidste barn Elisabeths død i 2002. En af biografiens vigtigste funktioner er at lade de ellers oversete Mann-børn få en genkomst i de moderne læseres bevidsthed. Thomas og Katia Manns seks børn bliver fremstillet med hver deres individuelle karrierer, interessante livsstile og naturligvis ambivalente forhold til faderen og dennes alt overskyggende succes.

Mest kendt af børnene er den homoseksuelle Klaus Mann, der med sin frivole livsstil og hang til melankoli stadig i dag fanger mange læseres opmærksomhed med værker som Mephisto (1936). I Lahmes biografi bliver det dog klart, at også Golo Mann, en anerkendt historiker, der vinder priser og hæder for sin akademiske karriere, er en spændende karakter, som inspirerer til videre læsning. Variationen mellem familiemedlemmerne gør på den måde de 400 sider interessant.

 

Litteraturen som intern kommunikation

Dramaer og eventyrlige oplevelser fylder meget i familiens liv. Lahmes bog er dog ikke kun underholdende, men appellerer også til de mere professionelle læsere. Biografiens materiale åbner op for en interessant vinkel på Thomas Manns  forfatterskab, hvor familiens historiske opleveser og interne forhold kan læses ind i de kendte klassikere, som ellers på afstand omhandler de store idéfilosofiske konflikter i det begyndende 20. århundredes Europa, den traditionelle borgerlige families fald eller den moderne generations udfordringer.  

Kommunikationen i denne komplekse familie er vanskelig, ikke mindst fordi faderen helst vil skrive i fred og ro. Derudover skaber seksuelle afvigelser, stofmisbrug og vold store udfordringer individerne imellem. Alle kan dog skrive, og i en familie, hvor alting tænkes ind i en intellektuel- eller kunstnerisk sammenhæng, bliver det derfor igennem litteraturen, at det usagte i familien udtrykkes. Med komik og ironi sammenskriver Lahme intelligent og underholdende, hvordan Thomas Mann portrætterer sit syn på børnene igennem litterære karakterer, og hvordan Klaus ligefrem bekriger faren gennem sine værker, i et håb om anderkendelse.    

 

På vejen mod den moderne familie

Overordnet forsøger Lahmes biografi at sætte fokus på de seks børn, men i sidste ende fylder faderen mest. Dette skyldes, at alle børnene konstant cirkulerer om hjemmet, faderens råd og bekræftelse. Selvom det store tema; ”hvordan kan et barn af en verdenskendt forfatter selv skabe sig en identitet?” træder tydeligt frem, indikeres det underliggende, at disse overklassebørn ikke rigtig har styrken eller lysten til at blive uafhængige af deres kendte og ikke mindst rige far. For selvom flere af dem ofte drømmer om faderens død, så er det en familietradition altid at slutte et brev med at spørge om penge.   

Lahmes tvetydige portræt synes derfor at indeholde både beskrivelsen af en dysfunktionel og dekadent kendisfamilie, der ikke længere har forbindelse til den historiske virkelighed. Men også et sympatisk billede af en moderne kosmopolitisk familie med opløste kønsroller og interne rivaliseringer, der forsøger at håndtere storpolitiske og kunstneriske bestræbelser sideløbende med banale hverdagsproblemer. Trods forskelligheder og en splittende verdenskrig formår de altid at samles omkring huset Mann.  

 


 

Tilmann Lahme: Familien Mann

Originaltitel:  Die Manns – Geschichte einer Familie

Forlaget Gyldendal

2017

450 sider

Køb bogen på forlagets hjemmeside her