Rummene mellem mellemrummene af Simon Kabel

LYRIK: Digtsamlingen beretter om det umulige og uvilkårlige som noget, der hele tiden sker. Vi bevæger os gennem forskellige virkeligheder, der både opløses og samles for at opløses igen. Digtene er korte, og pennen er sikker langt hen ad vejen. Talentet er der, men...