Skal der altid være en grund?

Skal der altid være en grund?

Uudgrundeligt er en rejse mod det ukendte og uforklarlige, men en rejse som ender før man rammer målet, og heldigvis for det! Efter endt læsning sidder jeg ikke tilbage med en endegyldig forståelse, men med et værk hvis kurs er flerstrenget og vidtfarende. Alligevel...

Et sprogligt vindpust

“Engang fortælles det fandtes en verden af form som en bog beboerne var læsende de begyndte allerede kort efter fødslen de fleste døde midt under læsningen men inkarneredes påny et par sider henne og de der læste bogen til ende glemte alt”.  Sådan lyder...

Er det kunst at stå stille?

”Kunsthistoriker i Rom for at bese nye, særegne malerier. Intet er som det ser ud”.  Ud fra denne foromtale forventede jeg dansk Dan Brown, komplot og kringelkroge. I stedet fik jeg overvejelser om god litteratur plus superhelte.   Kærlighedshistorie saboterer sig...