thumb_DSC04455_1024

Rakel Haslund-Gjerrilds debut Øer er historier om forskellige personers skæbne, der netop er bosiddende på ‘en ø’. Det kunne eksempelvis være Bornholm, hvor forfatteren selv er født. Bogen er en novellesamling med nogen sammenhæng imellem novellerne, men det er ikke en sammenhængende historie opbygget som novelleform. Historierne indeholder henholdsvis tragiske, ensomme skæbner, indblik i livet som øboer og maleriske beskrivelser af en frodig natur. Alt sammen meget intelligent stykket sammen.

 

Mennesket forenet i naturen

Novellesamlingen Øer indeholder i alt 21 noveller. Samlingens første novelle “Den sidste fisker” handler om en søn, der hjælper sin far med at fiske på dennes fiskekutter, hvis opgave er at fjerne fisk fra garnet, når dette er trukket i land, overtage roret, når faderen har en andet ærinde og så fremdeles. “En kastanje foran vinduet” omhandler, som novellens titel henviser til, et kastanjetræ, der skal fældes, da det er blevet for stort til haven. Den handler også om fortællerens barndom og livet omkring træet. Som fx her:

”Vi kravlede ind under de store og lodne mammutblade hvor vores brødre aldrig kom. Vi lod fingrene liste langs sprækken i kapslerne til de fandt det rigtige sted at trække dem fra hinanden for at få kastanjerne til at trille ud. Ester puttede de små i munden når hun troede jeg ikke så hende. Hun sad tavs og suttede på den lille kandisblanke kugle. Jeg prøvede det en enkelt gang, men i stedet for at sutte bed jeg kastanjen over. Kødet var bittert, og mit svælg snerpede sig sammen.”

“Vinterligger” består i projektet at hænge en tørresnor op. “Ud i det grønne” er fortællingen om en hjemløs kvinde, der bebor de tomme huse i en skov omkring et sommerhusområde. I “Havet stiger” møder vi den kvindelige fortæller, hvis hus er ved at blive oversvømmet, da det ligger tæt på kysten, og det bliver ualmindelig højvande. Her et uddrag fra “Havet stiger”:

”Hun havde ikke tænkt over at det at bo ved kysten indebar den slags risici. Hun ville bare gerne arbejde tæt på havet. Cirka 15 meter. Der er en smal stenstrand, en enkeltsporet vej, og umiddelbart derefter stejle skrænter der skærmer markerne og gårdene 50 meter højere oppe for vestenvinden. Fiskerne måtte have set stedet fra havet, for fra toppen af skrænterne er det ikke muligt at se den strimmel grus hytterne og rygeovnene er bygget på. Det burde egentlig ikke regnes for et rigtigt sted, mere som et slags grænseland mellem hav og land, en flække i brændingen.”

Ovenstående er blot nogle eksempler på indholdet i de meget fine noveller, samlingen består af. Ingen detalje er for lille eller ubetydelig til at blive medtaget eller beskrevet, når ordene får liv under Rakel Haslund-Gjerrilds pen, og nogle af historierne handler sådan set om ingenting, men dette ingenting får dybde og beskrives så levende, at historierne kan bære det.

 

Gud og klipfisk

Troen på Gud har en essentiel plads i novellesamlingen, ikke alene i form af troen, men de nærved religiøse beskrivelser af naturen, der emmer af en ophøjethed, tingenes umiddelbare skikkelse som værende helende i sig selv og de små ting, som den religiøse måske i højere grad end den ikke-troende, lægger mærke til, særligt i naturen.

Et andet tema er fiskerens kår og den umiddelbart skrøbelige situation, disse befinder sig i, med henblik på erhvervets berettigelse, og nødvendigheden af fulde net for at sikre indtægt. Samtidig beskrives en overflod af havets skabninger i et vildt morads af symboler, guddommelige insinuationer og kapitalismens grådige fingre, som underliggende brudstykker af poetisk baggrundsmusik. Det hele bliver hvirvlet sammen, men der opstår på ingen måde kaos, snarere tværtimod. Formen er med til at understrege den forholdsvise korte kronologi i de forskellige fortællinger, og denne kronologi fortsætter ind i måden at bruge sproget på, og dette mestrer forfatteren til fulde.

Ensomheden og isolationen er ligeledes et tema, der optager Rakel Haslund-Gjerrild, men det bliver uden at skabe et ynkværdigt billede af eneboeren. Gennemgående lader det til, at de fleste karakterer i novellerne har accepteret tingenes tilstand som de er, eller måske er det bare forfatterens nøgterne måde at beskrive situationerne på, der gør at man som læser ser omstændighederne som nogle karaktererne selv har valgt og/eller i hvert fald har slået sig til tåls med. Symbolikken i form af denne isolation er til at få øje på, da en ø jo også er isoleret fra den omkringliggende verden, men det bliver på ingen måde forceret, nej det understreger blot de følelser, der skildres hos karaktererne.

 

Intelligent sprog

Sproget bruges på en sådan måde, at de mange beskrivelser af naturen ikke bliver monotone og kedelige, da disse med hæves op over det sædvanlige med den særlige viden om botanik og slagets gang på havet. Fagudtrykkene skaber en autencitet uden at blive unødvendige, men indgår netop i og skaber sammenhæng i den poetiske opbygning af teksterne. Igen træder nødvendigheden frem. Nødvendigheden af at inddrage specifikke ord, igen udelades intet.

De forholdsvis lange sætninger og den knappe kommasætning leder tankerne over på digtformen, og denne fremgangsmåde må siges at fungere for forfatteren i dette tilfælde, idet de udeladte kommaer ikke irriterer øjet, som man ellers umiddelbart skulle tro.

Øer er en meget fin novellesamling, hvor sproget, fortællingerne og karaktererne går op i en højere enhed. Det er interessant læsning, og næppe emner man som læser støder på hver dag. Indblikket i forfatterens univers er en unik læseoplevelse, også da den, i hvert fald for mit vedkommende, er så anderledes end den kendte verden. Ganske enkelt et anbefalelsesværdigt stykke dansk litteratur.

5 modspor


 

INFO

Du kan købe bogen her.

Forlag: Kronstork

Forfatter: Rakel Haslund-Gjerrild

Omslag: Jeppe Lange

Om forfatteren:

Rakel Haslund-Gjerrild (f. 1988) er forfatter og har en BA i kinastudier og litteraturvidenskab. Hun debutterer med bogen Øer, en novellesamling om de danske øer, som udgives på forlaget Kronstork. Hun har gået på Gladiatorskolen og følger i indeværende semester et romankursus på den svenske forfatterskole Litterär Gestaltning i Göteborg. Udover eget forfatterskab beskæftiger hun sig med kinesisk kultur og litteratur og er netop ved at opdatere bogen Turen går til Kina fra Politikens Forlag.