Der ganze weg

LYRIK: I denne intense digtsamling, der har bevægelsen som tema og bl.a. foregår i forskellige byer i Europa og i skove blandt rovdyr, bliver klassiske identitetsmarkører som køn, seksualitet og religion skilt ad. Digtene udforsker disse gennem skyld og tilgivelse, skam og drøm.

 

En sikker pen udforsker opløsningen

gud er et ord / i en himmel som bliver stadig / mørkere afsluttes det indledende digt i samlingen. En afslutning, der på mange måder slår tonen an. Alt bliver reduceret til ord, og netop derfor også udforsket gennem skønlitteraturens principper; alt er tilladt og intet er forbudt. Pulsen slår langsomt, mens man læser denne digtsamling, og til tider bliver man suget ind i ordene og fascineret af stilsikkerheden.

Digtene er ofte meget ordknappe og ligner hinanden formmæssigt, hvilket er med til at give øjnene og ens læsetempo en gyngende og dyssende rytme. Enkelte ord og sætninger springer så meget i øjnene, at man bliver nødt til at læse dem flere gange, både fordi man skal fange meningen, men i høj grad også fordi de er en fornøjelse at læse, fx sorgen i profil, grænserne er som spændte lårmuskler, katarina blæser gennem vores drømme / vores bønner.

Subtil perversion

Ind i mellem disse sætninger gemmer der sig også det perverse blik på kønnet, hvor grænserne mellem mand og kvinde ofte sløres eller decideret nedbrydes. Perversiteterne bliver sjældent banale, men fletter sig i stedet ind i stemningen og træder kun ganske lidt ud, mens man læser digtene, selvom der fx står jeg var / tvunget til at stikke fingrene ind i dig / under bordpladen. Afslutningen på denne strofe står i kontrast til strofen oven over i digtsamlingen, hvor de seksuelle og perverse undertoner er mere implicitte.

Der bliver også, netop her gjort op med nogle ikoniske figurer, som med Jomfru Maria, hvor der fx står Kære jomfru maria / Jeg tror vi / kunne have haft fin sex … Jeg drømmer om / din hofte / Hvordan din tunge / slikker min skulder.

Katastrofer og kroppen

jeg forlader dig hellige katarina / bliver vind / bliver katastrofe er et eksempel på en konsekvens af opløsningen, af frigørelsen. Men samtidig bliver det også brugt som et billede på overgangen fra et stadie til et andet, hvor man bevæger sig gennem de forskellige byer og ude blandt rovdyrene. At en katastrofe sætter tingene i gang, men at tingene fortsætter og skal sættes sammen igen. Eller i hvert fald forsøges.

Som fx den evige gentagelse Hver dag må vi konstruere en / ny måde at sige hinandens navne på og vi er ikke hengivelse / vi er bange / dødelige / kroppen en grænseovergang, der begge peger på, at jeget og kroppen hele tiden forandres hen mod et punkt, men at hver dag er en ny kamp for at finde sig selv og hinanden.

Samlet

Digtene er stilistisk meget skarpe, pennen er sikker hele vejen igennem, og der kan sættes meget få fingre på denne digtsamlings indhold. Måske skulle det være, at nogle af digtene alligevel lader det banale i perversionen snige sig ind i ellers smukke og nærmest euforisende strofer, der ville stå stærkere uden den perverse digression eller sidevej efter min mening.

Men man bliver for det meste medrevet af ordenes melankoli, og det samlede udtryk står stærkt. Modsætningerne mellem du og jeg, by og natur, sorg og skam; fungerer. Meget af tiden bliver læseren lukket ind i landskabet, der stille træder frem og nedbrydes i denne smukke samling, som jeg har læst for første gang, men ikke sidste.

 

5 modspor

 


INFO

Digtsamlingen kan købes for 159,- her.

 

Kristin Berget (1975) har udgivet

loosing louise, 2007

Der ganze weg, 2009 [på dansk 2014]

Hennes ansikt, 2013