DSC_0457

En to tre er en samlet genudgivelse af Ida Marie Hedes værker Seancer, Det kemiske bryllup og Inferno, som udkom første gang i henholdsvis 2009, 2013 og 2014. Værkernes tydeligste fællesstræk er en stil, der kan kaldes nymaterialistisk. I alle tre værker er omdrejningspunktet undersøgelsen af materie og materiale, hvor det er spørgsmål som følgende, der stilles: Hvor går grænsen mellem menneske og ting? Kan ting være menneskelige, og kan mennesker være tingslige? Hvordan indvirker materie/materiale og menneske gensidigt på hinandens eksistens? Den nymaterialistiske stil udtrykker sig i værkerne gennem det særegne hedeske sprog og indhold, som gør oplevelsen af Seancer, Det kemiske bryllup og Inferno speciel – i alle ordets betydninger.

 

Seancer, Det kemiske bryllup, Inferno

Seancer er Hedes debutroman og består, som titlen antyder, af en række tekstuelle seancer, som er ordnet i to dele. Indholdet i begge dele af Seancer tager stedligt afsæt i USA og synes at have en associativ forbindelse. Eksempelvis er det ikke svært at forstå, at tankerne i denne nymaterialistiske kontekst kan bevæge sig fra fødsel til Mary Shelley. Mary Shelley værende forfatter til Frankenstein, historien om Doktor Victor Frankenstein og hans videnskabelige monsterafkom. Anden del har en mere tydelig, sammenhængende handling end den første, idet sidste del centrerer om Kate Fox, som, sammen med sine søstre, angiveligt spillede en vigtig rolle for den spirituelle bevægelses opståen og udvikling i USA.

I Det kemiske bryllup forekommer handlingen tættere sammenbundet end i Seancer, blandt andet i kraft af at karaktererne, der optræder, går igen i hele værket. Vi møder for eksempel tvillingerne Caresse og Genesse, hvis individuelle autonomi varierer fra kapitel til kapitel.

Inferno er en genskrivning (eller snarere en genfortolkning) af August Strindbergs Inferno fra 1898. Inferno er indre, psykologisk centreret, hvor Seancer og Det kemiske bryllup er ydre. I disse er beskrivelserne af omstændigheder, karakterers følelser og så videre ikke set indefra, da der er en slags distanceret fortæller, eller i hvert fald formidler, til stede. Som i Strindbergs Inferno møder vi her et jeg, som konstant er i en form for isolation, og som konstant befinder sig i et følelsesmæssigt og kunstnerisk helvede. Akkurat som i Strindbergs Inferno fornemmes det, at Hedes Inferno har autobiografisk karakter.

 

Tredje gang er lykkens gang

Seancer, Det kemiske bryllup og Inferno er på samme tid meget ens og meget forskellige. De deler eksempelvis en mystisk stemning, utraditionalitet i indhold og form, som blandt andet undervejs igangsatte en spændende genreforvirring hos mig, og som tidligere nævnt det nymaterialistiske. Den primære forskel på værkerne er kvaliteten, for selvom Ida Marie Hede bemærkelsesværdigt allerede i Seancer lader til at have fundet sin stil, udvikles og forbedres den betydeligt fra Seancer til Inferno. I Inferno udforskes kontraster, spændinger mellem individ (jeget) og materie/materiale særligt, og her følte jeg mig mere fascineret og inddraget, end jeg gjorde i Seancer og Det kemiske bryllup. Det gjorde en stor forskel for min læseoplevelse, at det i Inferno er et ‘jeg’, som er omdrejningspunktet for materie-/materialeundersøgelsen, og jeg følte mig i Inferno mere sikker på Ida Marie Hedes intention – dog ikke sikker nok.

Jeg er imponeret over Ida Marie Hedes personlige stil, især de positivt underlige ordsammensætninger, troper og den helt særlige stemning i teksterne. Jeg tror ikke, jeg helt forstår hverken teksterne, eller hvad Ida Marie Hede vil med dem. Som Anders And ville sige: “Hey, what’s the big idea?”.

Seancer, Det kemiske bryllup og Inferno har introduceret mig til et hidtil stort set ukendt spirituelt og litterært terræn og kan på grund af dette og Hedes unikke stil anbefales, men handlingsmæssigt er værkerne for ukonventionelle efter min smag.

3 modspor


INFO

Ida Marie Hede (f. 1980), dimitterede fra Forfatterskolen i 2008 og har studeret Kunsthistorie på Københavns Universitet og Aural and Visual Culture på Goldsmiths College i London.

Forlag: Gladiator

352 sider

Bogen kan købes her.