Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943) klinger sandsynligvis ukendt i de fleste nordiske ører. Avantgardedigteren har også både et helt århundrede og manglende danske oversættelser af sine  værker imod sig, men begge dele har Det Poetiske Bureaus Forlag med støtte fra Statens Kunstfond heldigvis lavet om på. Sort spejl er det hidtil største udvalg af den franske surrealists værker i oversættelse til et fremmedsprog, og på trods af mulig bekymring over “fra fransk poesi til dansk sprog” er projektet både relevant og uundværlig.

 

SORT SEJL

I bogens indledning får vi en biografisk introduktion til digteren, hvilket er en viden, der kun kan beskrives som god og behjælpelig for resten af læsningen. Det korte indblik i forfatterens liv danner en forståelse for det komplekse forhold til tilværelsen og samfundet, hvor de metafysiske begrænsninger kontinuerligt blev forsøgt brudt af Lecomtes eksperimenter med stoffer, primært morfin, hvilket i sidste ende også tog ham af dage i 1943, 36 år gammel.
På trods af den franske digters junkietendenser lå kunstnerspiren dog tidligt i kortene. Igennem hans levetid formåede han at skabe utallige poetiske eksperimenter, og i 1927 stiftede han tidsskriftet Le Grand Jeu med datidens surrealistiske ildsjæle bl.a. René Daumal – en søgende sjæl, som Roger Gilbert-Lecomte som 14-årig traf på gymnasieskolen i Reims. Et møde, som fik stor indflydelse på de unge digteres kunstneriske udfoldelser.

 

En ukronet og moderne profet

Udvalget i Sort spejl præsenterer Lecomtes østligt inspirerede poesi, en ætsende radikal prosa og brevvekslinger til bl.a. Daumal. Det er iøjnefaldende, at teksternes aktualitet er større end først antaget, og den nærmest profetiske korrekthed er slående i det dystopiske blik på verden: “Amerika skal se og opleve mange pinsler, skal se sin kredit vakle, sine racer støde sammen, og mange skal vånde sig i dets umådelige ruiner.”
Som en note til “vestens lukkede øjne” forsøger Roger Gilbert-Lecomte igennem “den sidste indehaver af livets hemmelighed, Orienten” at få kontakt til de metafysiske gåder – den transcendentale indsigt som opnås i narkoens delirium. Han fører et provokationsbevidst korstog med velargumenterede påstande til det ene formål at se verden med de eksistentielle øjne, der ser bag dens fremtræden, kunsten, naturen, samfundsfejl og livet i det hele taget. Selvom det til tider kan synes en smule kryptisk, stemmer det overens med den refleksion, man sidder med som læser, hvor man allerede efter de første digte lever sig ind i tankegangen og eftertænksomt går dybere ind i den kritik, som Roger Gilbert-Lecomte præsenterer for os.
“I foregående århundreder lod man, da man ikke var tilfreds med at påtvinge dem fødslen alene, børnene afsondre og martyrisere, i familien og på skolerne. Det var ærlig snak. Man vidste, at de udgjorde en social fare, og følgelig indespærrede og fordummede man dem, indtil det øjeblik hvor den stakkels lille fyr af sig selv erklærede: “Jeg er blevet opdraget så hårdt, men det er jeg kun glad for: det har hjulpet mig til at blive en mand.” En dyster parodi på en slave der aflægger troskabsed.”

Netop den kunstneriske og sociologiske aktualitet for det moderne menneske giver Roger Gilbert-Lecomte en genopstandelse, hvilket allerede er iøjnefaldende, når man får bogen i hænderne for første gang og undrer sig over omslaget. En tendens jeg ikke blot opdagede hos mig selv, men hver gang jeg havde Sort spejl liggende fremme, fangede illustrationen af den genspejlede smartphone tilfældige forbipasserendes opmærksomhed. En svær filosofisk tekst indbundet i vor tids teknologiske last. Omslagsillustratoren har tydeligvis forsøgt at fortolke begrebet ‘sort spejl’ på en måde, der gør det aktuelt i en moderne kontekst, hvilket er i tråd med Lecomtes ønske om at gentænke livet, som vi tror, det udspiller sig, og den følgende forklaring lyder da også således i The Urban Dictionary:
”Black mirror. The reflection of an unlit computer screen after it is accidentally or unwillingly  shutdown while you’re in front of it, giving you a chance to rethink your life as you see yourself.”

 


 

INFO

Roger Gilbert-Lecomte: Sort spejl 

Forlag: Det Poetiske Bureaus Forlag

Oversætter: Georg Johansen Göransson

2017

212 sider

Køb bogen på forlagets hjemmeside her