file_000-19

I Flora skildrer Sidsel Falsig Pedersen på fineste vis det komplekse, men også skrøbelige sind, som er menneskets. Hun formår at skrive en roman om psykisk sårbarhed, men undgår de trivielle spørgsmål omkring livets mening og elendighed, og giver os i stedet et nøgternt indblik i et sinds kringlede kroge.

 

Handling uden handling

Flora er fortællingen om tvillingesøstrene Flora og Rosa, som begiver sig sydpå for at bo i deres onkels lejlighed i en lille ferieby ved stranden, mens han selv er på rekreationshjem. På turen derned påkører Flora en kvinde på motorcykel. Hun lader til at være uskadt, men hun fortsætter med at hjemsøge Flora. Hun opsøger hende ad flere omgange, men Flora er heller ikke i stand til at slippe hende i tankerne, og hun forestiller sig alle mulige og umulige scenarier. Flora er nemlig ikke, som folk er flest. Det bliver hurtigt klart, at hun tænker anderledes, og ofte begrænser hendes tanker hende i at leve det liv, hun gerne vil. En problematik, som hun er bevidst om, men som hun har svært ved at se sig ud af.

Ligeså stille former de to søstre en hverdag i onklens lejlighed, men spændingerne i deres forhold fornemmes tydeligt. De går ofte fejl af hinanden, men der er dog lejlighedsvise glimt af en søsterlig kærlighed og ømhed overfor hinanden. Flora vil gerne tættere på sin søster, hun vil gerne tilbage til de gamle dage, hvor alt var godt og naturligt mellem dem, men hun ved ikke, hvordan hun skal kommunikere det til Rosa.

”Jeg har lyst til at spørge om hun synes vi ligner hinanden, men jeg kan ikke lide når samtalen handler om hvem vi er eller hvordan vi har det sammen, selv om jeg ved at hun ville blive glad for at vi kunne tale sådan.

Deres forhold er på flere måder en parallel til Floras psykiske udfordringer. På samme måde, som Flora er klar over, at hendes tankemønstre sætter hende tilbage, så er hun utrolig bevidst om hendes og Rosas forhold. Hun ved, hvad hun gerne vil have, hun ved, hvad der skal ændres, men at tage skridtet derhen imod er uoverskueligt for hende.  

Sideløbende bevæger livet sig i den lille ferieby med en uendelig langsommelighed og dagene går stille forbi med den daglige, nærmest begivenhedsløse trummerum, men det er en dagligdag, hvor Flora trives. Langsomt åbner hun sig op og vender sig forsigtigt ud mod verden hjulpet på vej af den lokale konditor, som rammer noget og vækker så småt nogle følelser i Flora, som hun ikke troede, hun skulle opleve igen.  

 

Mere end blot en diagnose

Flora behandler elegant store emner, som psykisk sårbarhed og ensomhed. Det nævnes ikke med ord, at Flora lider af psykiske problemer, og hun giver aldrig udtryk for, at hun er ensom, men det fornemmes alligevel på næsten hver eneste side i romanen. Flora kæmper en daglig kamp med angst og usikkerhed på sig selv og sine omgivelser, mens hun samtidig oplever en distance til verden; en distance, som hun ikke kan overkomme. På trods af de tunge emner, som romanen behandler, sidder jeg som læser hverken overvældet eller deprimeret tilbage. Jeg synes i stedet, at jeg efterlades med et mere åbent sind og en klarer forståelse af psykiske sygdomme. For selvom Flora kæmper med store udfordringer hver dag, er det ikke noget resten af verden kan se. For omverdenen fremstår Flora blot som en lidt spøjs type, men for hende er det problemer, som bremser hende i at få det liv, hun gerne vil have.

Flora giver læseren muligheden for at se ud over sin egen næsetip, og muligheden for at forstå, hvordan livet er for et menneske med psykiske udfordringer. Romanen er en fin skildring af livets store og små udfordringer, som for nogle kan være uoverstigelige bjerge. Man kunne frygte en roman fyldt med klichéer omkring det uretfærdige og hårde ved livet som psykisk udfordret, men hovedpersonen Flora efterlader mig i stedet med en overbevisning om, at psykisk sygdom eller skadelige tankemønstre ikke nødvendigvis er enden på livet. Det er bare et andet liv. Det giver troen på, at et menneske med psykiske sårbarheder er mere end dets udfordringer og diagnoser. Det menneske er også bare et menneske ligesom alle andre

4 modspor, 1


 

Info

Forfatter: Sidsel Falsig Pedersen

Forlag: Tiderne Skifter

Udgivet: 2016

Sideantal: 116

Romanen kan købes her.