Med Muld & liv kalder Shëkufe Tadayoni Heiberg til kamp for biodiversiteten. Udgivelsens stærkeste våben er dens æstetiske kvaliteter og en urokkelig tro på naturens generøsitet. Den er samtidig et rørende eksempel på en forlagsvirksomhed, der tør tage bogen alvorligt som genstand.

Frømagi i luften

Den er lille. Den er lyserød. Den er nuttet og lige til at putte i lommen.

Muld & liv ligner ikke nogen anden bog, jeg har haft fingre i. Med sit diminutive lommeformat og enkle forsidelayout minder den nærmest om en almanak eller naturkalender, og når man åbner den, finder man da også fine, botaniske håndtegninger med latinske og danske plantenavne på hver anden side. De øvrige sider er helliget nummererede digte, der enten hylder en given planteart eller giver stemme til planten selv. Det hele er indrammet med et forord, hvori forfatteren begrunder sin fascination af frø, og et efterskrift med opfordring til på aktivistisk vis at indsamle, udveksle og sprede frø til fremme for den vilde natur. Endelig rummer Den Lille Lyserøde et appendiks med en tidligere udgivelse, planteparløren BLADSK.

Som totaloplevelse forekommer udgivelsen på én gang forunderlig og naiv, modent meditativ og barnligt personificerende. Frø er omgivet af magi, lærer vi (Forord, s. 3), og jordbærplanten har sin egen stemme og kan berette om sin fødsel (digt nr. 8). Måske egner Muld & liv sig allerbedst til at være dét, den ligner: en lille håndbog, som man har med sig, hvor man går, og kan kæle for i jakkelommen, mens man med løs hånd spreder
blomsterfrø.

En hyldest til de små mirakler

Når Muld & liv er bedst, hylder den naturens mirakler med både humor, patos og en fin rytme. Som her, hvor vi læser om urten filtbladet kongelys:

På et fyr af en søjle/med pels på bladene/ferskenuld filtet til kåbe/et slot på rødder med ild/der tårner i luften/der løfter et hav/af sol og flamme/af ædelkornet liv/i luften for alle/små queens/for alle dem alle/os alle

Analogien mellem kongelys – der snildt kan vokse sig til en højde på halvanden meter – og en lyslevende konge fungerer godt som et afsæt for at beskrive urtens særlige kendetegn, som vi med lidt god vilje godt kan betragte som en slags royale attributter. Urten har en kåbe, den tårner sig op, den er ædel og træder frem for os alle – inklusive de ”små queens”, som måske, måske ikke antyder en homoseksuel fascination. Man skal vist tilbage til de samtaler, som hovedpersonen har med havens blomster i H. C. Andersens Historien om en Moder, for at finde en lige så storladent romantisk beskrivelse af blomster og en lige så religiøst ladet udlægning af deres evner og betydning.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg skal slå lidt knuder på mig selv for at tage denne udlægning alvorligt i 2021. Frø og planter forekommer selvfølgelig at være små mirakler, når de ”alle bærer deres kimplante inde bag frøskallen” og ”bare venter på de rette ydre forhold til at aktivere væksten”, som det hedder i forordet. Men det samme kunne man vel trods alt sige om en sædcelle eller en virus? Noget skeptisk bliver jeg også, når jeg i appendikset BLADSK kan opleve planterne kommunikere deres basale behov på en underlig blanding af babysprog og SMS’sk.

Hvis Muld & liv skal fungere for mig, er jeg nødt til at fokusere på, hvor æstetisk lækker og nærmest metafysisk ladet, den er som genstand. Jeg må betragte den som mere end en bog og måske snarere som en slags religiøs fetich, der kan hjælpe mig til at anskue naturen fra en anden, overnaturlig sfære, hvor det er okay og selvfølgeligt, at planterne taler om sig selv. 

Er du parat til at gå i frø?

Kan man som læser lade sig bære derind, er der til gengæld masser af rigdom at hente i Muld & liv. ”Naturen tilbyder en ekstremt generøs form for overflod,” fremgår det af efterskriftet – med overskriften Frøbølleskrift. Det samme kan man sige om selve bogen, der netop er sin helt egen semikultiske genstand med smukke illustrationer og et ordvalg, der er ladet med oprigtig fascination af naturens kraft – som her nok snarere skal forstås som en slags vilje, trods og beslutsomhed.

Når Shëkufe Tadayoni Heiberg opfordrer os alle til at sprede planternes frø overalt, hvor vi går, er jeg ikke i tvivl om, at det sker ud fra et oprigtigt ønske om at opleve mange flere af de hverdagsmirakler, som frøenes spiring er.

Lad os derfor allesammen finde vores indre ”frøbølle” og ”oprørske ømhed” frem og gå til kamp for udbredelsen af naturens magi!Info

Shëkufe Tadayoni Heiberg Muld & liv

Forlaget Uro

2020

49 sider + bonusudgivelsen BLADSK – en parlør (2 sider) + frøhjerte med frø til egen frøaktivisme

Bogen kan købes her på forlaget hjemmeside her